آی ترفند, ترفند جدید

itarfand_12

GPT hard to MBR without loss data

One of the problem for people when they want to install new windows is error about hard , that want to change your hard format to MBR or GPT. In this post of Itarfand ypu Know how change your hard format.

First way : with Paragon Hard Disk Manager (without miss data)

First download this program:

part 1 + part 2 + part 3 

After download these files extract them and write Iso file to CD or USB.

Now boot your computer with this program.

  Download Automatic With Scheduler In IDM

you can see this:

itarfand_4

Now choose this one:

itarfand_5

choose Paragon Hard Disk Manager :

itarfand_6

Now you can change your hard format like these images:

itarfand_7

or:

itarfand_8

second way : with EaseUS Partition Master (with out miss data)

You need two hards for this way to install this program on second hard.

After install the program , right click on the hard and choose Convert to GPT to MBR.

itarfand_9

Now click Ok to finish.

  شروع به کار آی ترفند

itarfand_10

Third way : with out any program (miss data)

Right Click My Computer and choose Manage.

Select Disk Management from the left.

Right click the hard with just one volume and choose Convert To MBR Disk.

itarfand_11

مطالب مشابه

نوشتن نظر
1)ابتدا نظرات دیگر را مطالعه نمایید و اگر سوال شما در آن ها نبود نظر خود را ارسال کنید
2)فقط نظرهای مربوط به این پست تایید می شوند
3)ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی ممنوع است
4)سوال هایی که نیاز به پاسخ بلند دارد را در انجمن بپرسید

aparat

آخرین

محبوب

پیشنهادی