آی ترفند, ترفند جدید

itarfand- (52)

Create Custom Windows With NTlite

NTLite is a software to build custom windows setup disk.With this software you can delete some windows default software or change windows option before install it. In this post of Itarfand we completely teach you how working with ntlite.

Preparations begin training software

You need iso file before start this training. Now copy file contents to your hard.

Now add your windows file like this image and then right click on windows and choose Load.

itarfand- (39)

After load file you can see some option like this:

itarfand- (40)

Removals

With this part you can delete some files of windows like languages

  itarfand start

Note: change a lot in this part will be damage your windows.

itarfand- (41)

Features

This part is about windows features like Internet explorer.

itarfand- (43)

Updates

In this part you can add windows update with CAB or MSU format to your windows Iso file.

Note : some updates are not compatible with your windows.

You can add your updates like this image:

itarfand- (44)

You can add Net Framework 3.5 like this:

itarfand- (45)

Drivers

You can add hardware drivers with this part.

To add your current windows drivers you can choose Import Host.

Note : don’t add graphic driver

itarfand- (46)

Setting

You can change windows setting with this part.

  Download Automatic With Scheduler In IDM

Note : don’t change sensitive setting

itarfand- (47)

Unattended

In this part you can change default language , location information , serial key and…

First choose Enable to change setting

itarfand- (48)

Post-Setup

You can add other software to install automatic with windows.

itarfand- (49)

Softwares install silent before boot so it’s difficult to control them.

To install automatic you need Parameter Info.

Parameter to install automatic: /q , /quiet , /passive

itarfand- (50)

Apply

Now you can build your windows in this part.

First choose these option and select where your iso file save. After that choose Start.

itarfand- (51)

Note : before install your windows , control it with vmware workstation

مطالب مشابه

نوشتن نظر
1)ابتدا نظرات دیگر را مطالعه نمایید و اگر سوال شما در آن ها نبود نظر خود را ارسال کنید
2)فقط نظرهای مربوط به این پست تایید می شوند
3)ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی ممنوع است
4)سوال هایی که نیاز به پاسخ بلند دارد را در انجمن بپرسید

itarfand- (52)

ویرایش دلخواه در فایل ویندوز برای ساخت ویندوز شخصی

در این پست از آی ترفند قصد آموزش نرم افزار NTlite را داریم که یکی از قویترین نرم افزارها برای ساخت ویندوز شخصی با تنظیمات دلخواه می باشد. توسط این نرم افزار می توانید فایل ویندوز خود را ویرایش کنید و قسمت های اضافه آن را پاک کنید و یا به آن نرم افزارهای دیگری اضافه کنید.

  دانستن مدت زمان استفاده از رایانه با ManicTime

مطالب مشابه

 • با تشکر از مطلب خوبتان

 • نوشتن نظر
  1)ابتدا نظرات دیگر را مطالعه نمایید و اگر سوال شما در آن ها نبود نظر خود را ارسال کنید
  2)فقط نظرهای مربوط به این پست تایید می شوند
  3)ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی ممنوع است
  4)سوال هایی که نیاز به پاسخ بلند دارد را در انجمن بپرسید

  aparat

  آخرین

  محبوب

  پیشنهادی