آی ترفند, ترفند جدید

Customize The Icon On Removable Drive

Is your usb flash icon boring? More people want to change their usb flash icon by beauty icon. In this post of Itarfand you learn how change removable drive icon easily.

Prerequisite

 First you need 32*32 or 64*64 icon with ico format. You can download icon from (this site).

Change icon

Now right click on your usb flash drive and create  Text Document from New.

Enter the following lines:

  GPT hard to MBR without loss data

[AutoRun]
ICON=icon.ico
label=Itarfand

icon.ico : your icon name

Label : your usb flash name (without character limit)

itarfand-83

Now choose Save As from File on the top and complete it like this immage:

itarfand-84

File Name : autorun.inf

Encoding : ANSI

Now your usb flash icon change.

itarfand-85

مطالب مشابه

نوشتن نظر
1)ابتدا نظرات دیگر را مطالعه نمایید و اگر سوال شما در آن ها نبود نظر خود را ارسال کنید
2)فقط نظرهای مربوط به این پست تایید می شوند
3)ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی ممنوع است
4)سوال هایی که نیاز به پاسخ بلند دارد را در انجمن بپرسید

تغییر آیکون حافظه های جانبی

آیا تا کنون به آیکون CD یا DVD که می خرید دقت کرده اید. سازندگان نرم افزارها برای حفظ کپی رایت و همچنین زیباتر شدن نرم افزار بر روی حافظه ای که نرم افزار و یا فیلم را بر روی آن می ربزند ، یک آیکون قرار می دهند. در این پست از آی ترفند آموزش قرار دادن آیکون بر روی حافظه های جانبی مانند فلش USB را برای شما آماده کرده ایم.

  تغییر آیکون حافظه های جانبی

مطالب مشابه

نوشتن نظر
1)ابتدا نظرات دیگر را مطالعه نمایید و اگر سوال شما در آن ها نبود نظر خود را ارسال کنید
2)فقط نظرهای مربوط به این پست تایید می شوند
3)ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی ممنوع است
4)سوال هایی که نیاز به پاسخ بلند دارد را در انجمن بپرسید

aparat

آخرین

محبوب

پیشنهادی