آی ترفند, ترفند جدید

Disable Lock Screen On Windows 10

On wake up your windows need touch to open your computer. This page is lock screen. In new version of windows 10 you can’t disable lock screen easily. In this post of Itarfand you learned how disable lock screen without any application.

First way

First search Edit Group Policy in windows 10.

itarfand-75

Now choose Do Not Display The Lock Screen like this image:

  Control Internet Traffic With BWMeter

itarfand-76

Choose Enable to inactive lock screen.

itarfand-77

Second Way

Search Regedit in windows 10

itarfand-78

Now go to this address:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Right click on Windows and create new Key

itarfand-79

Now create DWORD like this image and rename it to NoLockScreen

itarfand-80

Open it and change to 1

itarfand-81

Now your Lock Screen is inactive.

مطالب مشابه

نوشتن نظر
1)ابتدا نظرات دیگر را مطالعه نمایید و اگر سوال شما در آن ها نبود نظر خود را ارسال کنید
2)فقط نظرهای مربوط به این پست تایید می شوند
3)ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی ممنوع است
4)سوال هایی که نیاز به پاسخ بلند دارد را در انجمن بپرسید

غیر فعال کردن Lock Screen در ویندوز ۱۰

Lock Screen صفحه ای می باشد که قبل از وارد کردن پسورد ویندوز نمایش داده می شود که دارای یک منظره به همراه ساعت می باشد. یکی از تغییراتی که در ورژن جدید ویندوز ۱۰ ایجاد شده است عدم امکان غیر فعال کردن Lock Screen به صورت پیش فرض در تنظیمات ویندوز ۱۰ می باشد. در این پست از آی ترفند آموزش غیر فعال کردن Lock Screen را برای شما آماده کرده ایم.

  Control Internet Traffic With BWMeter

مطالب مشابه

نوشتن نظر
1)ابتدا نظرات دیگر را مطالعه نمایید و اگر سوال شما در آن ها نبود نظر خود را ارسال کنید
2)فقط نظرهای مربوط به این پست تایید می شوند
3)ارسال هرگونه ایمیل تبلیغاتی ممنوع است
4)سوال هایی که نیاز به پاسخ بلند دارد را در انجمن بپرسید

aparat

آخرین

محبوب

پیشنهادی